Werkwijze

U kunt zowel met als zonder verwijzing van de arts bij mij terecht voor behandeling. Indien u met verwijzing komt starten we met een intakegesprek en een onderzoek. Aan de hand daarvan stellen we samen een behandelplan op.

Indien u zonder verwijzing komt starten we met een screening.
Hierin wordt duidelijk of uw klachten met oefentherapie Mensendieck te behandelen zijn. Is dit niet het geval, of is er aanvullende informatie nodig wordt u geadviseerd bij uw huisarts op consult te gaan.