Sinds juli 2017 is mijn praktijk gevestigd binnen het Praktijkenpand, gelegen aan de Oostergoostraat 42-44 te Grou.
In dit centrum kunt u naast oefentherapie Mensendieck bij verschillende andere therapieën terecht:

  • Kindeoefentherapie
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Shiatsu
  • Acupunctuur
  • Kindercoach
  • Osteopathie