Kamer van koophandel
Als ondernemer sta ik ingeschreven bij de kamer van koophandel, onder het nummer 01173896

Kwaliteitsregister paramedici
Als Oefentherapeut Mensendieck voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (ex. Art 34 Wet BIG), onder het nummer 29900971793.

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar-Mensendieck (VvOCM)
Ik ben lid van beroepsvereninging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar-Mensendieck (VvOCM), en werk volgens de door deze vereniging opgestelde behandelrichtlijnen.

Aangesloten bij
VVOCM
www.vvocm.nl

Mediacal Kinetics
www.mediacalkinetics.nl

Kwaliteitsregister Paramedici
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl